Matrigen Softwell 6产品简介

 

 

Matrigen Softwell 6产品简介

 

 

 

水凝胶硬度:0.2千帕  0.5千帕  1千帕   2千帕   4千帕   8千帕   12千帕  25千帕   50千帕

基质涂料     Easy Coat / 6孔板胶原蛋白/ 6孔板非活化/ 6孔板

单元一包10单

                                                                                                   

水凝胶与6孔聚苯乙烯板结合 

Easy Coat  水凝胶经过化学活化,可与您选择的基质蛋白结合。 

胶原蛋白 预涂的 水凝胶已准备好进行细胞培养。 

非活化  水凝胶形成超低附着表面。